Noteikumi par pareizu pievilkšanās tehniku sievietēm

  • 1. Katra sacensību dalībniece pēc tiesneša uzaicinājuma dodas pie pievilkšanās stieņa un pieķeras tam ar rokām apakštvērienā, un pēc signāla sāk pievilkties.
  • 2. Gadījumā, ja divas dalībnieces uzrāda vienādu pievilkšanās reižu skaitu, izšķirošais ir pievilkšanās laiks.
  • 3. Pievilkšanās reize tiek ieskaitīta, ja dalībniece pārceļ zodu pāri stienim un, laižoties lejā, iztaisno rokas vismaz 90 grādu leņķī.
  • 4. Starp pievilkšanās reizēm obligāta vismaz 2 sekunžu pauze, kas nedrīkst būt ilgāka par 10 sekundēm.
  • 5. Aizliegts izdarīt straujas kustības (raustīties, iešūpoties utml.) vai izpildīt jebkādus akrobātiskus elementus. Atļauts pievilkties cimdos.

Noteikumi par pareizu pievilkšanas tehniku vīriešiem

  • 1. Katrs sacensību dalībnieks pēc tiesneša uzaicinājuma dodas pie pievilkšanās stieņa un pieķeras tam ar rokām virstvērienā, un pēc signāla sāk pievilkties.
  • 2. Gadījumā, ja divi dalībnieki uzrāda vienādu pievilkšanās reižu skaitu, izšķirošais ir pievilkšanās laiks.
  • 3. Pievilkšanās reize tiek ieskaitīta, ja dalībnieks pārceļ zodu pāri stienim un, laižoties lejā, pilnībā iztaisno rokas.
  • 4. Starp pievilkšanās reizēm obligāta vismaz 2 sekunžu pauze, kas nedrīkst būt ilgāka par 10 sekundēm.
  • 5. Aizliegts izdarīt straujas kustības (raustīties, iešūpoties utml.) vai izpildīt jebkādus akrobātiskus elementus. Atļauts pievilkties cimdos.